ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายงานของครู

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายงานของครู

งานของครูอาจเป็นงานที่ต้องเสียภาษีมาก ทั้งในแง่ของเวลาและความเครียดทางร่างกาย หลายครั้งที่เด็กเล็กประพฤติตัวไม่ดีและครูต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ครูทั่วไปอยู่ที่นั่นเพื่อให้คำปรึกษาเด็ก และงานของครูคือการปลูกฝังระเบียบวินัยและมาตรฐานการสอน ในฐานะที่ปรึกษา ครูสามารถเป็นได้ทั้งครูและที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายงานของครู

ทักษะและระเบียบวินัยที่จำเป็นสำหรับงานของครูมีไว้สำหรับการแนะนำของเด็กที่ยังไม่ถึงวัยเรียน ตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กจะต้องถูกปฏิเสธ วิพากษ์วิจารณ์ และส่งเสริมนิสัย การพูด และความสามารถในการวาด เมื่ออายุได้สามหรือสี่ขวบ เด็กจะเข้าโรงเรียน เข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ในห้องเรียน ครูจะแนะนำหลักสูตร ประเมินนักเรียน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้ ในระหว่างกิจกรรมนันทนาการ ครูจะแนะนำบทเรียน ประเมินนักเรียน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้ สล็อตเว็บตรง

หลังเลิกเรียน ครูหลายคนจะใช้สิ่งที่เรียนรู้ในห้องสมุดหรือช่วงพักเบรก ในช่วงเวลาอาหารกลางวันปกติ ครูจะได้ยินเด็กๆ ร้องให้ออกกำลังกายหน้าท้องหรือร้องเพลงมากขึ้น และอาจต้องกระตุ้นให้พวกเขาเข้าร่วม พวกเขาอาจแนะนำหลักสูตรที่จะพาพวกเขาออกจากห้องอาหารกลางวันด้วย ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน ครูจะแนะนำบทเรียน ประเมินนักเรียน และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ให้ความรู้

ก่อนปิดภาคเรียน ครูอาจแนะนำบทเรียนสำหรับเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 หรือสืบสวนความขัดแย้งในครอบครัวที่อาจทำให้พ่อแม่ทะเลาะกัน พวกเขาอาจประเมินเด็กที่มีปัญหาในการวาดภาพและเข้ารับการบำบัด ปีแรก ๆ เปิดโอกาสให้ครูปั้นเด็กให้เป็นมืออาชีพที่จะให้โอกาสมากมายในอนาคต

ข้อกำหนดการฝึกอบรม 10 สิ่งที่ต้องทำเมื่อเดินทางกับเด็ก

ข้อกำหนดการฝึกอบรมสำหรับครูจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอายุครูที่คุณต้องการสอน โดยทั่วไป ครูที่ประสงค์จะสอนเด็กก่อนวัยเรียนหรือชั้นอนุบาลจะต้องสำเร็จหลักสูตรการศึกษาครูที่ได้รับการรับรองและได้รับใบอนุญาตการสอน รัฐส่วนใหญ่ต้องการให้ครูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ช่วยครู ผู้ช่วยครูไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีแต่ต้องมีใบอนุญาตที่เหมาะสมจึงจะได้รับอนุญาตให้สอนในโรงเรียนของรัฐได้

ต้องได้รับใบอนุญาตของครูโดยผ่านการสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต ครูที่ได้รับใบอนุญาตจะต้องสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทด้านการศึกษาและการสอน จำเป็นต้องมีการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย บางรัฐจะอนุญาตให้ครูสอนแทนครูคนอื่นที่ไม่มีวุฒิการศึกษาที่กำหนด

โดยทั่วไปแล้ว ครูจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการศึกษาและการสอน และบ่อยครั้งที่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การศึกษาภายนอกอื่นๆ ต้องต่ออายุใบอนุญาตการสอนเป็นระยะ และรัฐส่วนใหญ่จำเป็นต้องต่ออายุในวันนี้

งานของครูอาจเป็นอาชีพที่คุ้มค่า ทั้งในการได้รับเช็คค่าจ้างและในการให้ความรู้แก่เด็กๆ ปริญญาตรีเป็นการเริ่มต้นอาชีพการสอนที่ยอดเยี่ยม และโอกาสในการก้าวหน้าและการบรรลุผลสำเร็จในหน้าที่การงานนั้นยอดเยี่ยม การสอนเป็นอาชีพที่ต้องเน้นคำพูดและการกระทำเป็นอย่างมาก นอกจากการท่องจำหัวข้อการศึกษาแล้ว ครูยังต้องแสดงความเชี่ยวชาญในวิชานั้นด้วยการเขียนบทความในลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่

บทบาทของครูคือเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนมีความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นต่อการได้งานทำและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอาชีพในอนาคต

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายงานของครู